Eerste leerjaar - eerste graad (vanaf 2 september 2019)

Eerste leerjaar A

Elke leerling krijgt dezelfde brede algemene vorming. Daarnaast kies je voor 'modern' of 'klassiek'. Zo kan je je eigen talenten ontdekken en ontwikkelen.

Algemene vorming
Vak Aantal lesuren
Godsdienst 2 u.
Nederlands 4 u.
Frans 3 u.
Engels 1 u.
Wiskunde 4 u.
Geschiedenis 1 u.
Aardrijkskunde 2 u.
Natuurwetenschappen 2 u.
Mens en samenleving 2 u.
Muziek 1 u.
Beeld 1 u.
Techniek 2 u.
Lichamelijke opvoeding 2 u.
Totaal: 27 u.
Differentiatie (keuze uit 2 pakketten)
Vak Aantal lesuren
Modern (keuze 1)
Project* 2 u.
Wiskunde PLUS** 1 u.
Moderne talen PLUS** 1 u.
Flex*** 1 u.
Totaal: 5 u.
Klassiek (keuze 2)
Latijn 4 u.
Flex*** 1 u.
Totaal: 5 u.


* Project: Tijdens deze twee lesuren zitten leerlingen van het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B samen. In een aantal projecten laten we je proeven van drie verschillende studiedomeinen:

Maatschappij en welzijn
(gezondheid, voeding, ...)
Stem
(wetenschappen, techniek, ...)
Economie en organisatie
(handel, ICT, ...)

** PLUS: Tijdens deze lesuren kan je je kennis en vaardigheden voor wiskunde, Nederlands en Frans verder ontwikkelen. Een groep leerkrachten zal je daarbij begeleiden.

*** Flex: Tijdens dit lesuur kan je je kennis en vaardigheden voor Frans, wiskunde, Nederlands of een ander vak verder ontwikkelen. Er is ook ruimte om te werken aan “Leren leren”, “Leren leven”, enz.… Ook hier staan leerkrachten klaar om je te begeleiden.


Eerste leerjaar B

Algemene vorming
Vak Aantal lesuren
Godsdienst 2 u.
Nederlands 4 u.
Frans 2 u.
Engels 1 u.
Wiskunde 4 u.
Natuur en ruimte 3 u.
Maatschappelijke vorming 3 u.
Muziek 1 u.
Beeld 1 u.
Techniek 4 u.
Lichamelijke opvoeding 2 u.
Totaal: 27 u.
Differentiatie
Vak Aantal lesuren
Project* 2 u.
Techniek PLUS** 2 u.
Sociale activiteiten 1 u.
Totaal: 5 u.


Tweede leerjaar - eerste graad (vanaf 1 september 2020)

Algemene vorming
Vak Aantal lesuren
Godsdienst 2 u.
Nederlands 4 u.
Frans 3 u.
Engels 2 u.
Wiskunde 4 u.
Geschiedenis 2 u.
Aardrijkskunde 1 u.
Natuurwetenschappen 1 u.
Muziek 1 u.
Beeld 1 u.
Techniek 2 u.
Lichamelijke opvoeding 2 u.
Totaal: 25 u.
Differentiatie
Vak Aantal lesuren
Gemeenschappelijk deel
Frans PLUS 1 u.
Wiskunde PLUS** 1 u.
Keuze uit 5 basisopties
Economie en organisatie 5 u.
Stem-wetenschappen 5 u.
Latijn 5 u.
Moderne talen en wetenschappen 5 u.
Maatschappij en welzijn 5 u.
Totaal: 7 u.

Elke leerling krijgt dezelfde brede algemene vorming. Daarnaast zijn er 7 lesuren differentiatie. Binnen de lesuren differentiatie krijgt iedereen één lesuur Frans PLUS en één lesuur wiskunde PLUS. Tijdens deze lesuren kan je je kennis en vaardigheden voor deze vakken verder ontwikkelen. Voor de overige vijf lesuren maak je een keuze uit één van de vijf basisopties die onze school aanbiedt.

Beroepsvoorbereidend leerjaar (2 BVL)

Algemene vorming
Vak Aantal lesuren
Godsdienst 2 u.
Nederlands 3 u.
Frans 2 u.
Engels 1 u.
Wiskunde 3 u.
Wetenschappen 1 u.
Maatschappelijke vorming 2 u.
Muziek 1 u.
Beeld 1 u.
Techniek 2 u.
Lichamelijke opvoeding 2 u.
Totaal: 20 u.
Basisopties
Vak Aantal lesuren
Economie en organisatie 5 u.
Maatschappij en welzijn 5 u.
Stem-technieken 2 u.
Totaal: 12 u.