Eerste jaar A-stroom

Het eerste leerjaar A is een gemeenschappelijke start om je verdere studieloopbaan zo breed mogelijk open te houden, we laten je 'proeven' van verschillende vakken. Je keuze is nog beperkt. Je kan dus nog alle kanten uit in je verdere studiekeuze.

Doorheen de verschillende vakken gaat de leerling(e) op zoek naar eigen mogelijkheden, zijn/haar maximale kansen, die afhankelijk zijn van inzet en verstandelijke en/of praktische begaafdheid.

Naast een gemeenschappelijke vorming van 28 uur mag je 4 uur zelf invullen door een keuze te maken uit één van volgende pakketten: Handel, Latijn, Industriële wetenschappen en Moderne wetenschappen.

Handel

Latijn

Technische activiteiten

Moderne

Lestabellen

Hieronder kan u een overzicht terugvinden van de lestabellen.

Gemeenschappelijke vorming
Godsdienst 2u
Nederlands 5u
Frans 4u
Wiskunde 5u
Geschiedenis 1u
Aardrijkskunde 2u
Natuurwetenschappen 2u
Muzikale opvoeding 1u
Plastische opvoeding 2u
Techniek 2u
Lichamelijke opvoeding 2u
keuzepakketten
Handel Handel 2u
Basisvaardigheden ICT 1u
Wiskunde + 1u
Latijn Latijn* 4u
Technische activiteiten Technische activiteiten 2u
Basisvaardigheden ICT 1u
Wiskunde + 1u
Moderne Nederlands + 1u
Frans + 1u
Wiskunde + 1u
Basisvaardigheden ICT + 1u

* Leerlingen die kiezen voor Latijn krijgen Basisvaardigheden ICT aangeboden als zelfstudiepakket, met de mogelijkheid een 8ste lesuur te volgen op één bepaalde dag van de week.

Eerste leerjaar B-stroom

Leerlingen die omwille van welke reden dan ook het zesde leerjaar niet of niet met vrucht hebben doorgemaakt, en leerlingen met leervertraging, kunnen beter de brugklas doorlopen om zichzelf te testen of ze na afloop ervan het eerste leerjaar A aankunnen of beter hun studieweg verder zetten in een meer praktisch gerichte onderwijsvorm. De aanvulling voor Nederlands is gericht op het wegwerken van tekorten opgelopen in het basisonderwijs.

Gemeenschappelijke vorming
Godsdienst 2u
Nederlands 4u
Nederlands aanvulling 1u
Frans 2u
Wiskunde 4u
Natuurwetenschappen 2u
Maatschappelijke vorming 3u
Muzikale Vorming 3u
Plastische opvoeding 3u
Techniek (waarvan 1u ICT) 7u
Lichamelijke opvoeding 2u
Sociale acitiveiten 1u

Tweede leerjaar A-stroom

Lestabellen

Hieronder kan u een overzicht terugvinden van de lestabellen.

Gemeenschappelijke vorming
Godsdienst 2u
Nederlands 4u
Frans 4u
Wiskunde 5u
Engels 2u
Geschiedenis 2u
Aardrijkskunde 1u
Natuurwetenschappen 1u
Muzikale opvoeding 1u
Plastische opvoeding 1u
Techniek 2u
Lichamelijke opvoeding 2u
keuzepakketten
Handel Handel 5u
Latijn Latijn 5u
Industriële wetenschappen Technische activiteiten 5u
Moderne wetenschappen Socio-economische initiatie 2u
Wetenschappelijk werk 3u

Beroepsvoorbereidend leerjaar

Het beroepsvoorbereidend leerjaar is toegankelijk voor leerlingen die in het eerste leerjaar A geen A-attest bekomen hebben of voor leerlingen die in het eerste leerjaar B een A-attest hebben bekomen en die een meer praktisch gerichte studieloopbaan willen aanvatten.

De leerlingen bereiden zich in deze klas voor om volgend schooljaar in een beroepsklas te starten. Ze ontdekken hier voor welke vaardigheden zij de grootste bekwaamheid hebben en tijdens welke praktijkvakken zij het liefst actief zijn. De school biedt de beroepenvelden elektriciteit en voeding/verzorging aan.